Адвокат Слађана Ћирић

рођена у Вуковару, Р. Хрватска. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду, међународни смер.

За време студирања радила је и помагала у правним пословима невладиној организацији БЦИФ.

Након завршених студија запослила се као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у Београду. Након завршеног приправничког стажа и положеног правосудног испита основала је сопствену канцеларију и ради самостално као адвокат.