Advokat Slađana Ćirić

rođena u Vukovaru, R. Hrvatska. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međunarodni smer.

Za vreme studiranja radila je i pomagala u pravnim poslovima nevladinoj organizaciji BCIF.

Nakon završenih studija zaposlila se kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu. Nakon završenog pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispita osnovala je sopstvenu kancelariju i radi samostalno kao advokat.