Advokatska kancelarija Slađana Ćirić bavi se sledećim oblastima prava:

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

 • Parnični, vanparnični i izvršni postupak

KRIVIČNO PRAVO

 • Odbrana u krivičnom postupku
 • Zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima
 • Zastupanje maloletnih učinilaca krivičnih dela i oštećenih
 • Podnošenje krivičnih prijava, privatnih tužbi i drugih akata u krivičnom postupku

OBLIGACIONO PRAVO

 • Naknada štete – materijalne i nematerijalne
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora između fizičkih i pravnih lica (ugovora o kupoprodaji, poklonu, delu itd.)
 • Raskid i poništaj ugovora
 • Naplata potraživanja

NEKRETNINE

 • Rešavanje imovinsko-pravnih pitanja
 • Sačinjavanje svih vrsta ugovora u vezi sa nepokretnostima (ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu, itd.)
 • Uknjižba – sprovođenje celokupnog postupka i priprema neophodne dokumentacije

PORODIČNO PRAVO

 • Razvod braka.
 • Zakonsko izdržavanje.
 • Potpuno i delimično lišenje roditeljskog prava
 • Savetovanje i zastupanje u porodičnim stvarima u sudskom postupku

NASLEDNO PRAVO

 • Ostavinski postupak
 • Sastavljanje testamenta
 • Sastavljanje ugovora o raspolaganju imovinom za života
 • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Savetovanje i zastupanje u naslednopravnim stvarima u sudskom postupku

RADNO PRAVO

 • Nezakonit otkaz
 • Povreda na radu
 • Neisplaćene zarade i drugih primanja po osnovu radnog odnosa
 • Sastavljanje ugovora o radu i radnopravnih akata
 • Zastupanje u radnim sporovima
 • Mobing

PRIVREDNO PRAVO

 • Osnivanje privrednih društava.
 • Sprovođenje statusnih promena, promene pravne forme, kao i svih drugih promena koje su predmet registracije kod Agencije za privredne registre
 • Izrada svih vrsta ugovora o privredi
 • Pravno savetovanje privrednih subjekata
 • Zastupanje privrednih društava u privrednim sporovima
 • Stečaj i likvidacija

INTELEKTUALNA SVOJINA

 • Autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu,
 • Prava industrijske svojine
 • Pravnog savetovanja i zastupanja pred sudom u svim sferama prava intelektualne svojine

PREKRŠAJNO PRAVO

 • Pružanje usluga pravnog savetovanja u oblasti prekršajnog prava, kao i zastupanje pred Prekršajnim sudovima

UPRAVNO PRAVO

 • savetovanje fizičkih i pravnih lica, zastupanja pred organima državne uprave i pred Upravnim sudom